close× Call: +66(0) 2320-5915 (Auto Line)
Total 39 companys
Facebook     
304 วิศวกรรมความปลอดภัย บจก.
บริการตรวจสอบอาคาร งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เซ็นรับรองความปลอดภัย ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบเครน ตวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ            บริษัท 304 วิศวกรรมความปลอดภัย จำกัด (304 Safety Engineering Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่รับดำเนินการด้าน การตรวจสอบอาคาร และการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมทุกรูปแบบ โดยทีมงานผู้ถือใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ที่มีประสบการณ์โดยตรง และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิศวกร, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯลฯ โดยสามารถดำเนินการตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด บริการของเรา : ตรวจสอบอาคาร        ตรวจสอบรับรองรายงานการจัดการพลังงาน        ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงงาน        ตรวจสอบเครน ปั้นจั่น(ปจ.1 , ปจ.2)        ตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)        ตรวจสอบรับรองระบบทำความเย็น        ตรวจสอบรับรองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)           ตรวจสอบรับรอง Plant Layout/ Machine List           ตรวจสอบรับรองระบบบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม           ตรวจสอบ รับรอง สภาพเเวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด (แสง เสียง ความร้อน สารเคมี) รับเหมา ออกแบบ/ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/PM งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
169/537 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  25140
โทรศัพท์ : +668 5996 7455
โทรสาร :
อีเมล์ : 304sei@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.304se.com
เว็บไซต์ :http://304safety.brandexdirectory.com

คิงส์ เทเลคอม บจก.
ให้เช่าพื้นที่โฆษณาในห้าง Terminal 21, ป้ายโฆษณาให้เช่า, ให้เช่าป้าย, ป้ายโฆษณาให้เช่า terminal 21, เช่าพื้นที่โฆษณา terminal 21, พื้นที่โฆษณาให้เช่า, ป้าย Terminal 21, เช่าป้าย Terminal 21, เช่าป้ายโฆษณาเทอร์มินอล 21, เช่าป้ายโฆษณาบริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคมไทย รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและบริษัทห้าง ร้านชั้นนำของประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม ทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร มาเป็นระยะเวลายาวนานเรามีทีมงานและผู้ร่วมงานที่พร้อมด้วยประสบการณ์และผ่านงานด้านต่างๆที่เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจในวงการด้านงานโยธา ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสื่อสารโทรคมนาคมเป็นอย่างดีซึ่งทำให้มั่นใจในการให้บริการและเชื่อมั่นในคุณภาพของงานที่ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งการประกันผลงานตามกำหนด เงื่อนไข ของผู้ว่าจ้าง ด้วยการให้บริการ ตรวจซ่อมฟรีตลอดระยะเวลาของอายุการประกัน สะดวกในการติดต่อเพื่อขอรับบริการบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงาน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในฐานะที่บริษัทฯได้รับการยอมรับ จากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาและเสริม- สร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

บางนาคอมเพล็กซ์ M9 เลขที่ 20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260
โทรศัพท์ : +6695 524 7894
โทรสาร : +66 2 744 1112
อีเมล์ : narakorn.p@king-telecom.com
เว็บไซต์ :http://www.king-telecom.com
เว็บไซต์ :http://kingtelecom.brandexdirectory.com

คูล-เทค บจก.
คูล-เทค บจก.วางระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบประปาโรงงาน วางระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตู้เมนไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบอัดลม ระบบสุขาภิบาล          บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบ ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินกิจการในเบื้องต้น ได้ใช้ฐานลูกค้าเดิม ที่ผู้ร่วมทุนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง จากความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้า ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ จำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ SERVICE ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง ตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting) ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester) ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ระบบระบายอากาศ (Ventilation) ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct) ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย สปริงเกอร์ (Sprinkle) ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบงานท่อ Process & Utility Piping งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

9/27-28 หมู่ 5 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  11140
โทรศัพท์ : +662 158 7164-5, +668 1616 4763
โทรสาร : +662 158 7037
อีเมล์ : info@cool-tech.co.th
เว็บไซต์ :http://www.cool-tech.co.th
เว็บไซต์ :http://cooltech.brandexdirectory.com

Youtube      
จี.เค.เทค บจก.
แอร์ตู้คอนโทรล, ล้างแอร์ตู้คอนโทรล, บริการซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล, รับซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล, ซ่อมแอร์เครื่องจักร, ติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรลระยอง, แอร์ตู้คอนโทรลกรุงเทพ, บริการติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์เครื่องจักร, ซ่อมเครื่องทำความเย็น, ตู้คอนโทรลติดเครื่องจักร, แอร์ตู้คอนโทรล, จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ติดเครื่องจักร, ซ่อมบอร์ดคอนโทรล, พัดลมบอร์ด, จำหน่ายพัดลม สามสาย ยืดอายุการใช้งานภายในตู้คอนโทรล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตู้คอนโทรล จี.เค.เทค บจก.บริษัท จี.เค.เทค จำกัด             ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544โดยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหาในการทำงาน มักเกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง             จากจุดนี้เองทางบริษัทฯ จึงเริ่มหาสาเหตุ และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเราจึงเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแอร์ติดตู้ Control แอร์ติดเครื่องจักร เป็น GK TECH ขึ้นมา รวมไปถึงการติดตั้ง, บำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ล้างแอร์ตู้คอนโทรล, ล้างแอร์ตู้คอนโทรลรายปี, ล้างแอร์ตู้คอนโทรลรายเดือน, ล้างแอร์เครื่องจักร,  ล้างแอร์ตู้คอนโทรล นอกสถานที่, ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล, รับซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล, ซ่อมแอร์อุตสาหกรรม, แอร์ติดตั้งเครื่องจักร, แอร์ตู้คอนโทรลอุตสาหกรรม, แอร์ตู้คอนโทรลระยอง, แอร์ตู้คอนโทรลกรุงเทพ, แอร์ตู้คอนโทรล, ซ่อมเครื่องทำความเย็น, รับซ่อมแอร์อุตสาหกรรม, บริการซ่อมแอร์, บริการซ่อมแซมเครื่องจักรบริการล้างแอร์ตู้คอนโทรล หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

382/7 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  10540
โทรศัพท์ : +662 181 7681-3
โทรสาร : +662 181 7680
อีเมล์ : gktech@gktechcoltd.com
เว็บไซต์ :http://www.gktech.co.th
เว็บไซต์ :http://gktech.brandexdirectory.com

Facebook      Youtube      
เจเอส เทค บจก.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, จำหน่ายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหลากหลายชนิด, บริการเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพดี, ทำความสะอาดเครื่องจักร, บริการทำความสะอาดเครื่องจักร ,ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องจักร, บริการล้างเครื่องจักร, รับบริการล้างเครื่องจักร, บริการล้างเครื่องจักรทั่วไป, บริการล้างเครื่องจักร, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, Clean Machine, ทำความสะอาดเครื่องจักร, ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ล้างเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริการขายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ให้เช่า,รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำหน่าย แปรงแยงจุ๊บ และเครื่องไฮดรอลิคทอร์ค มีบริการซ่อม บริษัท เจเอส เทค จำกัดศูนย์บริการ, ซ่อม-ล้างตะกันที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนHigh Pressure Water Jet Cleaningงานล้างด้วยระบบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (300 บาร์ - 1,500 บาร์)งานถอดประกอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนAutomotive and Aviation IndustryCement IndustryChemical IndustryConstruction and Concrete IndustryTYPEering IndustryFood IndustryGlass, Porcelains, Ceramic IndustryIron, Steel and Metal IndustryPower Plant IndustryWood and Paper Industry

19/28 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  21150
โทรศัพท์ : +663 869 4288 , +669 478 92941
โทรสาร : +66 38 69 4289
อีเมล์ : sujitta@jstech-thailand.com,sujitta@jstech.co.th, damrong@jatech.co.th, monchai@jstech.co.th
เว็บไซต์ :http://jstech.co.th
เว็บไซต์ :http://jstech-thailand.com
เว็บไซต์ :http://www.เครื่องฉีดน้ําอุตสาหกรรม.com
เว็บไซต์ :http://thaihydraulictorque.com
เว็บไซต์ :http://jstech.brandexdirectory.com

Facebook      Youtube      
ช รวยไลท์ติ้ง บจก.
               ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม, โคมไฟหงส์, โคมไฟกินรี, โคมไฟภายนอก, โคมไฟตกแต่งสวน, โคมไฟสนาม, โคมไฟทางเดิน, โคมไฟสปอร์ตไลท์, โคมไฟปักสนาม, โคมไฟใต้น้ำ, โคมไฟบันได, โคมไฟฝั่งพื้น, โคมไฟสั่งผลิต, โคมไฟสั่งทำ, โคมไฟส่องป้าย, โคมไฟผนัง, โคมไฟกิ่ง, โคมไฟหัวเสาบริษัท ช รวยไลท์ติ้ง จำกัด               ออกแบบโคมไฟตามแบบ และผลิตโคมไฟภายนอก โคมไฟประติมากรรม โคมไฟตกแต่งสวน หล่อหลอมอลูมีเนียม โดยช่างผู้ชำนาญงานด้านการหล่อหลอมอลูมีเนียม เป็นเวลามากว่าหลายสิบปี งานสวยงาม ราคาย่อมเยาว์ และผลิตตามแบบทุก ชนิดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งงานเล็กงานใหญ่  เป็นกันเอง ราคาโรงงาน ผลิตงานที่คุณพอใจ ผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นขี้นไป ราคาโคมไฟจะแตกต่างกันตามจำนวนที่สั่งผลิตงานประติมากรรม (Sculpture Light)               โคม ไฟประติมากรรมหงส์ ประติมากรรมกินรี  ประติมากรรมมโนราห์ เทวดา นางฟ้า มาสคอต พระพุทธรูป ปรางค์ต่าง ๆ  ป้าย ซอย ป้ายถนน ป้ายบอกทาง เสาลายไทยประติมากรรม รูปสัตว์ต่าง ๆ  กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาโลมา รูปเหมือน ทำตามสเปก สามารถส่งแบบสเปกตีราคาได้ หรือให้ทางโรงงานนำเสนอตามแบบที่ทางโรงงานมีอยู่ ยินดีให้บริการปรึกษาผลิตตามงบประมาณที่จำกัด  โคมไฟประติมากรรมกินรี  มีลักษณะหลายแบบ ให้เลือกดังนี้โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวโคมไฟประติมากรรมกินรีแบบเสาไฟถนนกิ่งคู่โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบติดหัวเสาโคมไฟประติมากรรมกินรีแบบติดผนังโคมไฟภายนอก ตกแต่งสวน (Landscape)   โคมไฟทางเดิน (Bollard) โคมไฟกิ่ง (Bracket Light)โคมไฟส่องป้าย  (Flood Light)โคมไฟปักสนาม (Garden Light)      โคมไฟฝังพื้น (Inground)   โคมไฟห้อย (Pandent Light)โคมไฟสนาม (Pole Light) โคมไฟหัวเสา (Post Top Light)โคมไฟสปอร์ตไลท์ (Spot Light)โคมไฟบันได (Step Light)    โคมไฟผนัง (Wall Mount Light)โคมไฟใต้น้ำ (UnderWater Light) โคมไฟถนน(Street Light) โคมไฟสั่งทำตามแบบ  (made to drawing)               รับ สั่งผลิตโคมไฟทุกชนิด ตามแบบเฉพาะ โครงการ โคมไฟเสปกต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาโดยช่างที่ชำนาญงาน  มีบริการซ่อมแซมโคมไฟสินค้าจากบริษัทอื่น ๆ ที่เสียหาย ทางโรงงานเรามีบริการออกแบบ ผลิตอะไหล่โคมไฟ ซ่อมแซม  ตามความต้องการของลูกค้ารับหล่ออลูมีเนียมอัลลอย  ไฟเบอร์กลาส เรซิ่น (made to order)รับผลิตงานหล่ออลัลอยอลูมีเนียม และสร้างแบบแม่พิมพ์ โมล์ดสินค้า ตามแบบลูกค้ารับผลิตงานหล่อไฟเบอร์กลาส และ สร้างแบบแม่พิมพ์ โมล์ดสินค้า ตามแบบที่ต้องการ

59/188 หมู่2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ : +66 34 82 3552
โทรสาร : +66 34 82 3074
อีเมล์ : crlighting@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.chorruaylighting.com
เว็บไซต์ :http://www.โรงงานโคมไฟ.com
เว็บไซต์ :http://chruaylighting.com
เว็บไซต์ :http://chorruaylighting.brandexdirectory.com

ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
งานระบบระบายอากาศ, จำหน่ายและบริการงานระบบระบายอากาศ, บริการงานระบบระบายอากาศ, โบลเวอร์, จำหน่ายโบลเวอร์, จำหน่ายโบลเวอร์ตามแรงดัน ,พัดลมระบายอากาศ, จำหน่ายพัดลมระบายอากาศ, พัดลมระบายอากาศได้มาตรฐาน, งานระบบระบายอากาศ, โบลเวอร์, พัดลมระบายอากาศ   จำหน่าย อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ ท่อดักส์, ท่อส่งลม (Ducting Equipment) หัวจ่าย หรือหน้ากากแอร์ (Air grille diffuser), ท่ออ่อน ท่อย่น (Flexible duct hose) , พัดลมหอยโข่ง (Blower) ใบพัดแบบ Backward และ ใบพัดแบบกรงกระรอก หรือ Forward Type, พัดลมฟาร์ม (Agricultural Farm Fan), พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan), พัดลมไอเย็น (Evaporative unit), อะไหล่พัดลมไอเย็น(Spare part), แผงรังผึ้ง (Cooling pad), มอเตอร์ต่างๆ, ชุดเกียร์ทดรอบ (Gear Reducer), มอเตอร์เกียร์, พร้อมจัดส่งรวดเร็ว ทั่วประเทศ

27/18 หมู่ 10 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12150
โทรศัพท์ : +662 101 3846, +662 101 3847, +662 101 3605, +668 9968 5235, +668 6654 3084, +669 5958 2310
โทรสาร : +662 101 3606
อีเมล์ : sapaengineer2@gmail.com, salesapa2@gmail.com, salesapa3@gmail.com, salesapa4@gmail.com, salesapa5@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.sapaengineer.com
เว็บไซต์ :http:// www.sapa3online.com
เว็บไซต์ :http:// sapaengineering.brandexdirectory.com

Youtube      
ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.
ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก. บริการด้านงานกลึง เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part รับสร้าง Part เครื่องจักรอุตสาหกรรมคุณภาพดี บริการงานกลึงคุณภาพ งานกลึงมาตรฐาน รับผลิต Part คุณภาพเยี่ยม บริการ รับงานสแตนเลสทุกชนิด งานสร้าง PART รับผลิต PART เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมงานซ่อมบำรุงต่างๆ บริการด้านงานกลึง, รับกลึง, มิลลิ่ง, เจาะ, เจียร์ , คว้าน โดยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รับงานเชื่อมประกอบตามแบบ รวมงาน M/C รับงาน SILO รับงานซ่อมบำรุงนอกสถานที่ และรับติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน รับงาน SHUTDOWN รับงานจัดทำกระบอกไฮดรอลิค และ ทำเครื่องอัดไฮดรอลิค พร้อมขายอะไหล่ รับงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม PLC และรับทำตู้ CONTROL รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบ เช่น ทำเกียร์ อุตสาหกรรมโรงงาน, ยาง, กระเบื้อง, พลาสติก, โรงงานน้ำตาล, งานขุดเจาะฐานราก รับงานหล่อขึ้นรูป ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม และเหล็กเหนียวทุกชนิด รวมงาน M/C รับงาน CNC บริการด้านงานกลึง และ MACHINENING CENTER  * โดยช่างผู้ชำนาญงานอุตสาหกรรม ต่างๆ บรการด้านงานกลึง รับสร้าง Part รับผลิต Part และมีประสบการณ์ ทางเรายินดีรับใช้ท่าน และให้คำปรึกษา

888/88 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540
โทรศัพท์ : +662 382 5288-9
โทรสาร : +662 382 5290
อีเมล์ : chakrit_ck_@hotmail.com
เว็บไซต์ :http://www.ckmachineandpart.com
เว็บไซต์ :http://ckmachine.brandexdirectory.com

Youtube      
ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.
บริษัทรับซ่อมปั้มน้ำ, บริษัทรับซ่อมมอเตอร์Ac,Dc จำหน่ายแมคคานิคอลซีล Mechanical Seal, บริษัทรับซ่อมgenerator บริษัทรับซ่อมระบบfire pump,  Mechanical Seal Pump, จำหน่าย Mechanical Seal, ซ่อมเครื่องสูบน้ำ, ซ่อมMOTOR, รับซ่อม  Mechanical Seal, Mechanical Seal ชนิดต่างๆ, Mechanical Seal คุณภาพ, Mechanical Seal ราคาถูก ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.Mechanical SealWe are distribute Mechanical Seal         C.C.M. MECHANICAL SEAL was founded in 2001. Our focus is to provide quality Mechanical Seal that can be used for various industrial applications such as oil, chemicals, food, drug, waste water, water pump horizontal split case, end-suction pump, vacuum pump, in-line pump and others.         Focus on good service. The continuous development. Products and parts. Quality to customers. At fair value. Experts. Consultation. Whether It's design for Mechanical Seal Pump spare parts, repair and other services. In unison. Quick and services. Both inside and outside the facility.Mechanical Seal addition to the other services are.Solving industrial pump leakage issuesModify pump for Packing seal to Mechanical SealConsultation  service on issues related to Machanical Seal in order to extend the life span of the seal.Mechanical Sealจำหน่าย Mechanical Seal             Mechanical Seal จำหน่าย Mechanical Seal ซ่อมมอเตอร์ บริการซ่อมมอเตอร์ ซ่อมปั๊มน้ำ ติดตั้งซ่อมปั๊มน้ำ คาปาซิเตอร์ จำหน่ายคาปาซิเตอร์ทุกประเภท ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส ซ่อมมอเตอร์, ซ่อมปั๊มน้ำ, จำหน่ายคาปาซิเตอร์, บริการซ่อมมอเตอร์และปั๊มน้ำ, จำหน่าย Hydraulic tool, นำเข้า Mechanical Seal, ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายปะเก็นคอเพลาและ Mechanical Sealปะเก็นคอเพลาและ Mechanical Sealซ่อมปั๊ม, มอเตอร์ปั๊มซ่อมบูสเตอร์ปั๊มMechanical single springMechanical Multi-springMechanical Metal Bellows springMechanical Dual sealsนำเข้า Mechanical Seal ทุกรุ่น ทุกประเภทบริการของเรารับแก้ปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำ ปั๊มอุตสาหกรรมทุกประเภทรับแก้ปัญหาเปลี่ยนจาก Packing เป็น Mechanical Seal และเปลี่ยนจาก Single Seal เป็น Double Sealบริการติดตั้ง Motor Pump และ Aligment พร้อมรับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมเครื่องสูบน้ำ , ซ่อมMOTORบริการ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมMOTORบริษัทรับซ่อมปั้มน้ำบริษัทรับซ่อมมอเตอร์ Ac,Dcบริษัทรับซ่อม generatorบริษัทรับซ่อมระบบ fire pumpติดต่อ ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.โทร. +662 130 0335-7ปราจีนบุรี โทร +663 756 7766 FAX +663 756 7767Mechanical Seal         Mechanical Seal เป็นอุปกรณ์ซีลกันรั่ว ซึ่งทำด้วยวัสดุหลายชนิด นำมาประกอบรวมกันเป็นชุด ใช้สำหรับสวมใส่บนแกนเพลาตรงบริเวณห้องซีลของอุปกรณ์เพลาหมุนต่างๆ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการรั่วไหลของของเหลว หรือ ก๊าซ ที่มีแรงดันอยู่ในเครื่องจักรที่มีเพลาหมุนเป็นส่วนประกอบ ตัวอย่างของเครื่องจักรข้างต้นได้แก่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น Mechanical Seal มีส่วนประกอบอะไรบ้าง          Mechanical Seal มีหลายแบบ หลายชนิด แต่เราสามารถจำแนกส่วนประกอบของ Mechanical Seal ได้ดังนี้ 1.หน้าสัมผัส (Seal Face) เป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลัก ของ Mechanical Seal หน้าสัมผัสจะมี 2 ชนิด ตามลักษณะการทำงาน         1.1 หน้าสัมผัสหมุม         1.2 หน้าสัมผัสอยู่กับที่  2. สปริง หรือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นสปริง 3. Secondary Seal ได้แก่ โอริง ยางเบลโล่ เป็นต้น 4. ส่วนประกอบเสริมอื่นๆ เช่น เสื้อซีล 

89 หมู่ 4 ซอย112 ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   10280
โทรศัพท์ : +662 130 0335-7
โทรสาร : +662 130 0338-9
อีเมล์ : ccm-service@hotmail.com
เว็บไซต์ :http://www.ccm-seal.com
เว็บไซต์ :http://ccm.brandexdirectory.com

Facebook      Youtube      
ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
       ผู้ผลิตรองเท้าเซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยเซฟตี้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซฟตี้ รองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย จำหน่ายหมวกเซฟตี้ หมวกเซฟตี้คุณภาพ ขายผลิตภัณฑ์นิรภัย อุปกรณ์นิรภัยคุณภาพมาตรฐาน อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับงานช่าง อุปกรณ์ Safety ทุกชนิด รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย และอุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงมือเซฟตี้ หน้ากากกันสารเคมี ผลิตหมวกนิรภัย และจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลทุกชนิด อุปกรณ์เซฟตี้ จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ คุณภาพเกรด APANGOLIN HISTORY  บริษัทในกลุ่มบริษัทเจริญสิน (ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยายเครือข่ายเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยในนามของ บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงได้เพิ่มกำลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 และในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์   โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538  ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานของทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้ง บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ตามมาตรฐานสากล โดย วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้ควบรวมกับ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทเจริญสิน ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด การควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะยิ่งทำให้ แพงโกลิน สามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น  ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก แพงโกลิน เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.523-2528 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากองค์กรชั้นนำ Bureau Veritas และเป็นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำตลาดในการผลิตและจัดจำหน่าย

318/10-22 ซอย สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   10110
โทรศัพท์ : +662 259 0323
โทรสาร :
อีเมล์ : marketing@pangolin.co.th
เว็บไซต์ :http://www.pangolin.co.th
เว็บไซต์ :http://safetyshoes.brandexdirectory.com

เซพการ์ด เทคโนโลยี บจก.
ไฟฉุกเฉิน (Emergency light )                 อุปกรณ์ไฟทางออกฉุกเฉิน ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินกรณีไฟดับกระทันหัน ไฟฟ้าฉุกเฉินก็จะทำงานทันที ไฟฉุกเฉินมีด้วยกันหลายยี่ห้อที่ใช้ตามบ้านพักอาศัย หรือตามโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯ ยังมีตัวอย่างไฟฉุกเฉิน ตามแบบต่าง ๆ สามารถสั่งไฟฉุกเฉินตามแบบที่ต้องการ emergency light & exit sing switch & Power 16 a-12 5 a. 220-440 vac ผลิตโคมไฟ, แสงสว่าง, หลอดไฟ LED Battery Seal Lead ACID (SLA)              เซพการ์ด เทคโนโลยี จำกัด ผลิตและจำหน่าย EMERGENCY LIGHT และโคมไฟแสงสว่าง ( LIGHTING ) ของ POWER แต่ผู้เดียว รับออกแบบ ติดตั้ง โคมไฟ ไฟฉุกเฉิน ทุกแบบพร้อมตามที่ต้องการ และแสงสว่าง โคมไฟ ไฟฉุกเฉิน Weatherproof ( IP65.7 ) Food UV-protec มาตราฐาน GMP********************เซพการ์ด เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตไฟฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่าง ป้ายไฟบอกทางออก จำหน่ายไฟฉุกเฉินโรงงาน ไฟฉุกเฉินบนอาคาร จำหน่ายโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างสำรอง โคมไฟแสงสว่างในอาคารทึบ จำหน่ายป้ายไฟบอกทางออก  ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉินในอาคาร

44 ซอยสาทร 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : +662 897 0303
โทรสาร : +662 897 0304
อีเมล์ : thai5959@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.upsthai.com
เว็บไซต์ :http://www.power-lighting.net
เว็บไซต์ :http://safeguard.brandexdirectory.com

Youtube      
ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.
ติดตั้งตู้MDB ประกอบตู้MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า  ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล  ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล   ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก. จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes. ออกแบบและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB ) ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC )  ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch ) ติดต่อ คุณณรงค์   (ผู้จัดการ) Tel. : 096-969-4255 E-mail. : narong.ttcontrol@gmail.com ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.ติดตั้งตู้ MDB บริการติดตั้งตู้ MDB ตู้ MDB ตามสั่ง ตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 

83 หมู่ 9 ซอยเทพารักษ์ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   10270
โทรศัพท์ : +662 758 0225, +6681 697 5150, +6681 373 7691, +6681 934 3237
โทรสาร : +662 758 0226
อีเมล์ : warotnana@hotmail.com,narong.ttcontrol@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.ttcontrolsystems.com
เว็บไซต์ :http://www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com
เว็บไซต์ :http://ttcontrol.brandexdirectory.com

Facebook     
ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้คอนโทรล, บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ดโรงงาน, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ติดตั้งตู้คอนโทรลตามสั่ง, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ประกอบตู้คอนโทรล, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, ผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ตู้ควบคุมแสงสว่าง                บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเพื่อ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน การตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - แรงต่ำทุกชนิด ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงการผลิต และประกอบตู้ไฟฟ้า ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้ตู้คอนโทรล ควมคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลทุกขนาด ดำเนินการออบแบบ และควบคุมการประกอบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้างานออกแบบ ผลิต - ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล งานติดตั้งตู้คอนโทรล                 บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้คอนโทรล รวมถึงออกแบบและประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นตู้ Main distribution Board (MDB), ตู้ Distribution Board (DB), ตู้ Automatic Transfer Switch (ATS), ตู้ CAPACITOR BANK (CAP BANK PANEL) รวมทั้ง ตู้คอนโทรลต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ START MOTOR (D.O.L. , Star Delta, Inverter), ตู้ Control Pump (Sewage Pum, Transfer Pump), ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Panel), ตู้ควบคุมแสงสว่าง (Control Lighting Panel)ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้างานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม (Installation Service)ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน (Electrical  Inspection)ออกแบบ ผลิต และประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ตู้ Controlจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าCircuit Breaker, Digital Meter, Capacitor, Magnetic ContactorPower Plug, โคมไฟโรงงานรางไฟฟ้า Cable Ladder, Cable Tray, Wireway, สายไฟ"สอบถามบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง Hot Line : 089-115-8554 (คุณธนากร)"เป็นหนึ่งในด้านในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งตู้คอนโทรล ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด

170/3 ถนนประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  10140
โทรศัพท์ : +662 115 7872, +666 3267 7551, +668 9115 8554
โทรสาร : +662 115 7836
อีเมล์ : info@tsgo-engineering.com
เว็บไซต์ :http://www.tsgo-engineering.com
เว็บไซต์ :http://tsgo-engineering.brandexdirectory.com

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า  ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานระบบท่อ ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบดับเพลิง รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า งานระบบท่อ ปล่อง ท่อดับเพลิง ติดตั้งระบบปรับอากาศ เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงานบริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงงานรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแรงต่ำ ดำเนินการบริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ชลบุรี ระยองบริษัทรับเหมางานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator เครื่องปั่นไฟ ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า Voltage Stabilizer พร้อมรับตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมที่ใช้อยู่บริษัทรับเหมางานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือน หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System และ รับเหมาติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชลบุรี ระยองงานออกแบบประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด Switch Board ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDBงานรับเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน Improve power factor electrical systemบริษัทรับเหมางานออกแบบติดตั้ง ระบายอากาศ Ventilation ท่อส่งลม ระบบปรับอากาศ AHU ท่อดักท์อุตสาหกรรม ท่อดักท์แอร์ อาคาร โรงงาน Ducting ท่อจ่ายลม Supply air duct ท่อดึงลมกลับ Return air duct ท่อส่งลมสําหรับระบบระบายอากาศ Exhaust air duct ท่อลมเติมอากาศ Fresh air duct ชลบุรี ระยองงานติดตั้งระบบห้องคลีนรูม Clean Room ติดตั้งแอร์ ชาวเวอร์ Air Shower ห้องเป่าลมขจัดฝุ่น ห้องสะอาดห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมความชื้นในอากาศ แบบติดตั้งระบบ HVAC ชลบุรี ระยองงานติดตั้งระบบท่อ Piping system เช่น ท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ รับซ่อมระบบท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ CHILLERบริการ PM: Preventive Maintenance บริการตรวจเช็ค ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ซ่อมบำรุงตู้ ACB Capacitor ตรวจสอบตู้ MDB ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Function Test และ CAP BANK ชลบุรี ระยองรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล ระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม PLC ชลบุรี ระยองงานปรับปรุงกระบวนการผลิต งานขนย้ายเครื่องจักร งานติดตั้งเครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็กรับเหมาระบบไฟฟ้า, ออกแบบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมชลบุรี, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระยอง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมศรีราชา, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมบ่อวิน, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเหมราช, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมปิ่นทอง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมหนองขาม, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมปลวกแดง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง, ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟ, เครื่องปั่นไฟ, เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, ตู้สวิทซ์บอร์ดออกแบบติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า งานเครื่องกล ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารอย่างครบวงจร ติดตั้งระบบท่อ ระบบดับเพลิง งานติดตั้งท่อดักท์ ท่อจ่ายลม รับออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด รับติดตั้งสัญญาแจ้งเตือน ระบบแจ้งเพลิงไหม้ สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้คำปรึกษาฟรี

207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   20230
โทรศัพท์ : +663 804 2323, +668 9184 4422, +668 9627 9144
โทรสาร : +663 804 2324
อีเมล์ : tse.marketing@hotmail.com
เว็บไซต์ :http://tsecthai.com
เว็บไซต์ :http://tsec.co.th
เว็บไซต์ :http://technicalsystem.brandexdirectory.com

Youtube      
เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.
               จำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องควบคุม เซนเซอร์และงานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า อุณหภูมิ, หัววัด, มิเตอร์ และบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงทีมงานวิศวกรคอยให้บริการหลังการขาย                ผู้ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัว วัดอุณหภูมิ, เครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, Heater, Thermocouple, Power Meter, Sensor, Relay 1.สำนักงานใหญ่ 549/9 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2743-8888 โทรสาร: 0-2743-8880, 0-2743-8843 (Oversea Purchasing) อีเมล์ : ติดต่อฝ่ายขาย : saleshq@tic.co.th ติดต่อฝ่ายบริการสอบเทียบ : calibration@tic.co.th ติดต่อฝ่ายการตลาด, เทคนิคอล ซัพพอร์ท และเซอร์วิส : marketing@tic.co.th Line@ : SalesA http://line.me/ti/p/%40giy3787t  ...........:.SalesD http://line.me/ti/p/%40nxs0673l 2. สาขาธนบุรี43/6-7 หมู่ 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 0-2895-0950 โทรสาร : 0-2895-0400 อีเมล์ : thonburi@tic.co.th Line@ : http://line.me/ti/p/%40cuo7455x 3.สาขาชลบุรี 310/16 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0-3833-7043-46 โทรสาร : 0-3833-7047 อีเมล์ : chonburi@tic.co.th Line@ : http://line.me/ti/p/%40bwc3411p  4. สาขาปทุมธานี 38/9-10 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2991-1010 โทรสาร : 0-2991-1129 อีเมล์ : pathum@tic.co.th Line@ : http://line.me/ti/p/%40qtp9820v 5. สาขาขอนแก่น 104/5 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4323-6677 โทรสาร : 0-4323-6688 อีเมล์ : khonkaen@tic.co.th Line@ : http://line.me/ti/p/%40tbb2328v 6 สาขาสุราษฎร์ธานี 30/7 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 0-7720-0012 โทรสาร : 0-7720-0098 อีเมล์ : surat@tic.co.th Line@ : http://line.me/ti/p/%40ykm9384e  7. สาขาเชียงใหม่ 8/6 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: 053-282-815  โทรสาร: 053-282-857  อีเมล์: chiangmai@tic.co.th Line@ : http://line.me/ti/p/%40wpk6968j   รีเลย์โซลิดสเตตรีเลย์ เทอร์โมมิเตอร์ โหลดเซลเครื่องชั่งน้ำหนัก เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับระบบรักษาความปลอดภัย  อุปกรณ์วัด, อุปกรณ์ควบคุมระดับ, เครื่องมือวัด เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า เครื่องนับ / นาฬิการตั้งเวลา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สวิตช์ระดับและคอนโทรลเลอร์ ไทเมอร์และคอนโทรลเลอร์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องบันทึกค่าเทอร์มอคัปเปิล ฮีตเตอร์ แผ่นระบายความร้อน รีเลย์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์ติดแผง, โซลิดสเตตรีเลย์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัดความดัน  เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก. จำหน่ายเครื่องมือวัด จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องวัดไฟฟ้า ผลิตเครื่องมือวัด งานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      

549/9 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์ : +662 743 8888
โทรสาร : +662 743 8880
อีเมล์ : marketing@tic.co.th
เว็บไซต์ :http://www.tic.co.th
เว็บไซต์ :http://www.tic-shop.com
เว็บไซต์ :http://tic.brandexdirectory.com

Youtube      
นิตตะ (ประเทศไทย) บจก.
ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายแห่งเดียวในประเทศไทย NMB FAN MOTOR, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าNMB, พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, ตัวแทนจำหน่ายพัดลม NMB, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าNMB ,พัดลมระบายความร้อน, พัดลม NMB, จำหน่ายพัดลม NMB, NMB FAN MOTOR, งานแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรล, พัดลมระบายไฟฟ้า                NITTA (THAILAND) CO., LTD. ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหาในการทำงาน มักเกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง                  ปัจจุบัน นิตตะ เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า NMB FAN MOTOR, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB ,พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, พัดลม NMB ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรุ่นด้วยกัน  DC Axial Fans NMB FAN MOTOR 3612KL  พัดลม NMB  รุ่น 3612KL NMB FAN MOTOR 1606KL  พัดลม NMB  รุ่น 1606KL NMB FAN MOTOR 3110KL  พัดลม NMB  รุ่น 3110KL NMB FAN MOTOR 2410ML พัดลม NMB  รุ่น 2410ML NMB FAN MOTOR 1608KL  พัดลม NMB  รุ่น 1608KL AC Axial Fan /Plastic Blads NMB FAN MOTOR  5915PC พัดลม NMB รุ่น 5915PC NMB FAN MOTOR 4715MS พัดลม NMB รุ่น 4715MS NMB FAN MOTOR 4710PS  พัดลม NMB รุ่น 4710PS NMB FAN MOTOR 3115PS  พัดลม NMB รุ่น 3115PS NMB FAN MOTOR 3110RL  พัดลม NMB รุ่น 3110RL    

382/7 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  10540
โทรศัพท์ : +662 181 7684, +668 1815 8637
โทรสาร : +662 181 7685
อีเมล์ : nitta@nitta.co.th
เว็บไซต์ :http://www.nitta.co.th
เว็บไซต์ :http://www.nmbfanmotor.in.th
เว็บไซต์ :http://nittathailand.brandexdirectory.com

Facebook      Youtube      
บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด์ คอน บจก.
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ABB, ตัวแทนขาย ABB, ผู้จำหน่ายสายไฟบางกอกเคเบิ้ล, ตู้ไฟ, สายไฟ, สายเคเบิ้ล เซอร์กิตเบรกเกอร์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว,โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, ตู้สวิชบอร์ด, คาปาซิเตอร์, เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, จำหน่ายตู้สวิตท์บอร์ด                         บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด์ คอน บจก. เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผลิตภัณฑ์  ABB  และสายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล  BCC (Bangkok  Cable)                 บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด์ คอน บจก. เป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  ให้กับกลุ่มโรงงาน ผู้รับเหมา และผู้ค้าปลีกย่อย รวมถึงผู้ประกอบการผลิต-จำหน่ายตู้สวิตท์บอร์ด  นอกจากสินค้าภายใต้ยี่ห้อ ABB และBCC แล้ว ยังมี สินค้าต่าง ๆ อาทิ ตู้สวิตช์บอร์ดTAMCO, ท่อร้อยสายไฟ  และสวิตซ์-ปลั๊ก Panasonic                  ซึ่ง ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาย่อมเยา สนองตอบความต้องการให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจมาโดยตลอด โดยมีทีมงานรวมทั้งสามัญวิศวกรที่มีความชำนาญพร้อมที่จะให้บริการ แนะนำ และเสนอราคาสินค้าให้กับทุกท่าน บริษัทขอให้คำมั่นที่จะคัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรมมานำเสนอ อีกทั้งบริการทุกท่านให้ได้รับความพอใจสูงสุด

55/5 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530
โทรศัพท์ : +662 988 5228-9
โทรสาร : +662 988 4664, +662 988 4665
อีเมล์ : bangkokabsolute@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.facebook.com/bangkokab
เว็บไซต์ :http://www.bangkokab.com
เว็บไซต์ :http://bangkokabsolute.brandexdirectory.com

ไฟร์สตีล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ระบบแจ้งเพลิงไหม้,ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติ, งานป้องกันอัคคีภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, สัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบป้องกันไฟไหม้ครบวงจร,สัญญาณไฟไหม้                            ไฟร์สตีล เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ออกแบบ ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย จำหน่ายระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติทุกชนิด                                    ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท พีเคแอล อินสเพคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคืองานตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งในงานตรวจสอบอาคารที่ผ่านมาทางทีมวิศวกรจะพบว่าส่วนสำคัญเนื้อหาของการ ตรวจสอบอาคารจริงๆจะเน้นมาทางด้านงานป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิง ไหม้หลัก และทุก ๆ อาคารที่ทำการตรวจสอบก็จะมีปัญหาด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุ เพลิงเป็นส่วนใหญ่ในลักษณะ คือ ระบบติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ระบบขาดการดูแลรักษา และไม่สามารถใช้งานได้ตลอดจนไม่มีการติดตั้งเลย ทั้ง หมดทั้งมวลทำให้อาคารต้องตกอยู่ใน ความเสี่ยงในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น และจะไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตทรัพย์สิน  สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของบริษัทที่ไม่สามรถซื้อเป็นตัวเงินได้ ดังนั้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ทำการจัดตั้ง บริษัท ไฟร์สตีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของงานรับเหมางานระบบป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้งงานป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยนโยบายของบริษัทฯมุ่งเน้นป้องกันทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามที่กฎหมายกำหนด ผลิตภัณฑ์และขอบข่ายงานบริการ ประกอบด้วย : ออกแบบ , ประเมินราคา และติดตั้ง  Fire Protection &Fire Alarm System แบบครบวงจร งานTurnkey Fire Protection &Fire Alarm System ทั้งโครงการ งานจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชนิด งานตรวจสอบและทดสอบ Fire Protection &Fire Alarm System งานให้คำปรึกษาทางด้านอัคคีภัย งานระบบดับเพลิงแบบพิเศษ (Clean Agent ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ( Fire Protection Engineering Team ) เราจึงสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อหลายๆ หน่วยงาน อาทิเช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ เพราะเรารู้ว่าคุณภาพของงาน หมายถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของโครงการ หรือครอบคลุมทั้งโครงการเราสามารถสนองตอบตามความสำเร็จที่ท่านต้องการ  

67/281 หมู่ 10 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  11140
โทรศัพท์ : +662 194 7392, +668 4378 7009
โทรสาร : +662 194 7382
อีเมล์ : np4_99@yahoo.com, Firesteel14@hotmail.com
เว็บไซต์ :http://www.firesteel.co.th
เว็บไซต์ :http://firesteel.brandexdirectory.com

Facebook      Youtube      
มหาธน อีเลคทริค หจก.
มหาธน อิเลคทริค หจก. ออกแบบ-ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ปลอกหุ้มหางปลา หางปลาแรงสูง เคเบิ้ลแกรนด์ ฟรีฟอร์ม - รัดสายหุ้ม, ลูกถ้วยบัสบาร์, ฉนวนแดง ฉนวนขาว, แร็คช่อง อาบสังกะสี ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฟิตติ้ง ท่ออีเฟล็กซ์, บาร์กราวด์           รับออกแบบ-ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, Switchboard, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ตู้เหล็กฝาเทินกันฝุ่น ตู้เหล็ก, ตู้ไซร์, ตู้ไซต์ ตู้เหล็กกันน้ำ หางปลาแรงสูง ปลอกหุ้มหางปลา ไส้ไก่พันสายไฟ เคเบิ้ลไทร์ รางเก็บสายไฟ, รางโทรศัพท์, รางวายดักส์ ท่ออ่อน สายไฟ รับออกแบบ และผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดทุกระบบ ทุกขนาด, ตามต้องการ รวมทั้งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ, สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านต้องการ

883,885 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  10150
โทรศัพท์ : +662 894 3447, +662 894 3448, +662 894 3449
โทรสาร : +662 416 1659, +662 415 7307
อีเมล์ : mahathon@hotmail.com, mahathon@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง.com
เว็บไซต์ :http://www.mahathon.co.th
เว็บไซต์ :http://mahathon.brandexdirectory.com

แมสเทค ลิ้งค์ บจก.
ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบงานปั๊ม, จำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม, สำหรับงานระบบปรับอากาศ, บริการระบบป้องกันอัคคีภัย, ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย, การป้องกันระบบอัคคีภัย, บริการระบบงานปั๊ม, สินค้าด้านวิศวกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล, และระบบไฟฟ้า, ท่อทองแดงและฉนวน, เครื่องสูบน้ำ : แมสเทค ลิ้งค์ บจก.                 บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้กับลูกค้าของเราด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการประทับใจ และ ระบบการควบคุมคุณภาพเชื่อถือได้ และด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของเราส่งผลให้เราได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจจากเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาที่ได้ทำงานร่วมกับเรา บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด วันนี้ได้มีการเพิ่มแผนกจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ท่อทองแดงและฉนวน Cooling Tower เครื่องสูบน้ำ พัดลมระบายอากาศ

59,61,63 โชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230
โทรศัพท์ : +662 942 1433
โทรสาร : +662 942 1320
อีเมล์ : sale@massteclink.com
เว็บไซต์ :http://www.massteclink.com
เว็บไซต์ :http://Mtl.brandexdirectory.com